Форума на Световната федерация на консулите (FICAC) 12-15 Юни София